人教版小學語文六年級下冊詞語盤點(帶拼音)、日積月累

                    人教版小學語文六年級下冊詞語盤點(帶拼音) 、日積月累 第一單元 P17 讀讀寫寫: nu? yí、 zhēnɡ r?nɡ、 y?u sī、 chā yānɡ、 kū wěi、 挪移 蒸融 游絲 插秧 枯萎 jī ya、 基業 xìnɡ ?r、yì fān、kǎo yàn、 duàn liàn、 zhuǎn huà、 yōu yǎ 幸而 一番 考驗 鍛煉 轉化 wú yuán wú ɡù 無緣無故 優雅 yǔ zh?nɡ xīn chánɡ 語重心長 chì luǒ luǒ 赤裸裸 zhuān xīn zhì zhì 專心致志 kuánɡ fēnɡ bào yǔ、 b? b? shēnɡ jī、 狂風暴雨 勃勃生機 hán dān xu? bù 邯鄲學步 讀讀記記: zh? 哲理 lǐ、yīnɡ jùn、jīnɡ xiàn、fú dù、 huānɡ luàn、jiān nán、 英俊 驚羨 幅度 慌亂 艱難 tánɡ huánɡ、 堂皇 xuān huá、fù ha、mào xiǎn 喧嘩 附和 冒險 xiāo sh?u、jī mǐn、 消受 機敏 mínɡ yì、 b? ru?、 fù yōnɡ、 chà nà jiān、 zu? wú xū xí 名義 薄弱 附庸 剎那間 座無虛席 yì xiǎnɡ bù dào、 jīnɡ xīn d?nɡ p?、 yǎnɡ zūn chǔ yōu 意想不到 驚心動魄 養尊處優 1

                    第二單元 P40 讀讀寫寫 là yua、 chū xún、 zhǎn lǎn、 suàn bàn、 jiǎo zi、 fěi cuì、 臘月 初旬 展覽 蒜瓣 餃子 翡翠 zhēn zi 、 lì zi 、 bào zhú、 fēnɡ zhēnɡ、 yù bai 、 cǎi pái 榛子 栗子 爆竹 風箏 預備 彩排 biān pào、 ji? rán、 sì yuàn、 cǎi huì、 zá bàn'r 、mài yá tánɡ 鞭炮 截然 寺院 彩繪 雜拌兒 麥芽糖 ɡuànɡ miào huì、 zǒu mǎ dēnɡ、 逛廟會 走馬燈 línɡ qī bā suì、 零七八碎 wàn xiànɡ ɡēnɡ xīn、 萬象更新 讀讀記記 zhānɡ dēnɡ ji? cǎi 張燈結彩 jù zhǒnɡ、 miàn jù、 jī liú、 fā shì、 kuànɡ yě、 bù shī、 劇種 面具 激流 發誓 曠野 布施 bí zǔ、 r?u shùn、 yā yì、 dūn h?u 、 kuā zhānɡ、 miáo shù 鼻祖 柔順 壓抑 敦厚 夸張 jī’ánɡ、 激昂 描述 chōu xiànɡ、 抽象 yǎn yì、 bù jú、 h? 演繹 yùn wai 韻味 布局 和睦 mù、 kù ra、 酷熱 hōnɡ tánɡ dà xiào、 n?nɡ ɡē shàn wǔ、 bi? wú suǒ qiú、 哄堂大笑 能歌善舞 別無所求 fēnɡ yōnɡ ?r zhì 蜂擁而至 pū tiān ɡài dì sù rán qǐ jìnɡ měi bù shanɡ shōu 鋪天蓋地 2 肅然起敬 美不勝收

                    第三單元 讀讀寫寫 P62 shū jí、 hán hu、 jiān ruì、 chōu tì、 kǒnɡ bù、 cū bào、 書籍 含糊 尖銳 抽屜 恐怖 粗暴 jū liú 拘留 luàn p?nɡ p?nɡ 亂蓬蓬 m? ɡuǐ、f?i pànɡ、 kǔ xínɡ、 cán bào 、 魔鬼 肥胖 苦刑 殘暴 fěi tú、 匪徒 wō t?u、 bō xuē、 xīnɡ wànɡ、 jiě jiù、 āi sī、 窩頭 剝削 興旺 解救 哀思 chuī shì yuán、 zh?nɡ yú tài shān、 qīnɡ yú h?nɡ máo 炊事員 重于泰山 輕于鴻毛 jīnɡ bīnɡ jiǎn zhanɡ、 sǐ d? qí suǒ、 精兵簡政 讀讀記記 zhàn dì、 tū jī、 戰地 突擊 xiàn rù、 chōnɡ jǐnɡ、 zǔ jī、 陷入 憧憬 阻擊 diǎn rán、 點燃 zhuàn yǐ 轉椅 死得其所 xìnɡ mìnɡ、 jiāo jí、 shěn yua 性命 ɡ? bì、 隔壁 焦急 sī suǒ、 思索 審閱 ra t?nɡ t?nɡ 熱騰騰 、 ch?n sha、 jí qí、 陳設 極其 3

                    第四單元 P94 讀讀寫寫 ɡuāi qiǎo、 w?i qún、 yìnɡ bì、 lia fanɡ、 乖巧 lǐ bài、 禮拜 圍裙 硬幣 裂縫 chú chuānɡ、 jī’a、 櫥窗 饑餓 sǒnɡ jiān 聳肩 shēnɡ xiù、 r?u zh?u 、 hūn’àn、 mī fenɡ、 生銹 揉皺 piě zuǐ、 qīfù、 撇嘴 欺負 昏暗 chōu yē、 抽噎 瞇縫 xiá zi、 匣子 yì lǚ、 dú dǎ、 一縷 毒打 d?nɡ jiānɡ 凍僵 、 d?u xiào、 cuàn ɡu?、 ɡū ?r、 逗笑 竄過 孤兒 dǎ jiǎo、 tián mì 打攪 甜蜜 shanɡ dàn shù、 hēi hū hū、 圣誕樹 讀讀記記 黑糊糊 xiào mī mī 笑瞇瞇 jiù yuán、 dàn wànɡ、 yōu yù、 救援 淡忘 憂郁 qǐ chū、 起初 kǔ man、 xiāo jí 苦悶 消極 wú lài、 xiōnɡ hàn、 cǎn bái、tiān yá hǎi jiǎo、 w?n suǒ wai w?n 無賴 兇悍 慘白 天涯海角 聞所未聞 yú ɡuàn ?r rù 魚貫而入 yǔ shì ɡ? ju?、y?u shǒu hào xián、lu? huānɡ ?r táo 與世隔絕 游手好閑 落荒而逃 4

                    第五單元 P117 讀讀寫寫 fēn xī、 wán qiánɡ、 qīn shí、 yǐn tùì、 分析 頑強 侵蝕 隱退 dàn shēnɡ、 誕生 fá lì、 乏力 r?nɡ yù、 榮譽 t?u xián、 頭銜 juān zanɡ、 捐贈 xǐ zǎo、 jī xia、 m?i ɡuī 洗澡 機械 玫瑰 lǐnɡ yù、 lǐ ch?nɡ bēi、 nì shí zhēn、 領域 里程碑 逆時針 zhu? yǒu ch?nɡ xiào 卓有成效 sī kōnɡ jiàn ɡuàn、 wú dú yǒu ǒu、 司空見慣 讀讀記記 無獨有偶 jiàn wēi zhī zhù 見微知著 ɡuī lì、 chánɡ shì、 huǒ jiàn、 kǔn bǎnɡ、 cǎn zh?nɡ、 chuān yua、 瑰麗 嘗試 火箭 捆綁 慘重 xì、 ɡài ku?、 概括 穿越 pínɡ jià 評價 lùn zhanɡ 論證 zhan fan、 ɡuī m?、 xi? zu?、 jīnɡ 振奮 規模 協作 精細 p? lì、 biān zào、 qiánɡ diào、 jiào xùn、 b? dǎo、 魄力 編造 強調 教訓 駁倒 quán wēi、hù n?nɡ、chánɡ ? ban yua、yán huánɡ zǐ sūn、 權威 糊弄 嫦娥奔月 炎黃子孫 chū r?n yì liào 出人意料 jī láo ch?nɡ jí 積勞成疾 mù danɡ kǒu dāi、 目瞪口呆 、 fēnɡ huá zhanɡ mào、 風華正茂 ráo yǒu qù wai 饒有趣味 5

                    人教版六年級下冊語文 1----5 單元日積月累 第一單元 ·人非生而知之者,孰能無惑?《師說》 ·一鼓作氣,再而衰,三而竭。

                    《左傳》 ·甘瓜苦蒂,天下物無全美。

                    《墨子》 ·種樹者必培其根,種德者必養其心。

                    《傳習錄》 ·操千曲而后曉聲,觀千劍而后識器。

                    《文心雕龍》 第二單元 元日 [宋] 王安石 爆竹聲中一歲除, 春風送暖入屠蘇。

                    千門萬戶曈曈日, 總把新桃換舊符。

                    天竺寺八月十五日夜桂子 [唐] 皮日休 玉顆珊珊下月輪, 殿前拾得露華新。

                    至今不會天中事, 應是嫦娥擲與人。

                    6

                   1. 小學語文六年級下冊詞語盤點拼音日積月累

                    小學語文六年級下冊詞語盤點拼音日積月累

                    小學語文六年級下冊詞語盤點拼音日積月累...

                    貢獻者:網絡收集
                    255208
                   2. 人教版語文六年級下冊詞語盤點帶拼音及日積月累

                    人教版語文六年級下冊詞語盤點帶拼音及日積月累

                    人教版語文六年級下冊詞語盤點帶拼音及日積月累...

                    貢獻者:網絡收集
                    348959
                   3. 小學語文六年級下冊詞語盤點及日積月累

                    小學語文六年級下冊詞語盤點及日積月累

                    小學語文六年級下冊詞語盤點及日積月累...

                    貢獻者:網絡收集
                    496572
                   4. 小學語文六年級下冊詞語盤點拼音

                    小學語文六年級下冊詞語盤點拼音

                    小學語文六年級下冊詞語盤點拼音...

                    貢獻者:網絡收集
                    251625
                   5. 人教版小學語文六年級下冊詞語盤點、日積月累匯總

                    人教版小學語文六年級下冊詞語盤點、日積月累匯總

                    人教版小學語文六年級下冊詞語盤點、日積月累匯總...

                    貢獻者:網絡收集
                    357284
                   6. 人教版小學語文六年級下冊多音字詞語盤點日積月累

                    人教版小學語文六年級下冊多音字詞語盤點日積月累

                    人教版小學語文六年級下冊多音字詞語盤點日積月累...

                    貢獻者:網絡收集
                    630758
                   7. 人教新課標小學語文五年級下冊詞語盤點(帶拼音)及日積月累

                    人教新課標小學語文五年級下冊詞語盤點(帶拼音)及日積月累

                    人教新課標小學語文五年級下冊詞語盤點(帶拼音)及日積月累...

                    貢獻者:網絡收集
                    24323
                   8. 小學語文四年級下冊詞語盤點、日積月累匯總含拼音

                    小學語文四年級下冊詞語盤點、日積月累匯總含拼音

                    小學語文四年級下冊詞語盤點、日積月累匯總含拼音...

                    貢獻者:網絡收集
                    962305
                   9. 人教版小學語文六年級下冊 第四單元《詞語盤點》《日積月累》

                    人教版小學語文六年級下冊 第四單元《詞語盤點》《日積月累》

                    人教版小學語文六年級下冊 第四單元《詞語盤點》《日積月累》...

                    貢獻者:網絡收集
                    228564
                   10. 人教版小學語文六年級下冊詞語盤點拼音【完美版】

                    人教版小學語文六年級下冊詞語盤點拼音【完美版】

                    人教版小學語文六年級下冊詞語盤點拼音【完美版】...

                    貢獻者:網絡收集
                    160585
                   11. 網友在搜
                    精英隊的口號大全 廈人社 2017 235號 翡翠冰種滿綠和辣綠 new era深圳有店嗎 英雄聯盟狗頭圖片 什么的電話填詞語 上海公司年會場地 騰龍b005 17-50 劉德華與木村拓哉影 plar是什么意思 笑傲九重天有聲小說 I want pure love better man王凱 環保型垃圾桶廠家 龍蝦 電影在線觀看 泰昌tc 1088足浴盆 蘇地稅函 2007 146號 lingleitupian 加里奧符文s8打野 宮崎駿動漫有哪些 美國最美的城市 螞蟻和蚱蜢 美國和中國 stata 顯著性檢驗 rosytea皇茶室內圖片 純種日本柴犬價格 nike sb和aj1 linux sh命令簡介 農業銀行在線登陸 大愛無聲下載 蘇州市平江區花店 快玩平臺 l oyawo 男性網 網上哪里可以搶紅包 音樂之旅 1up 平衡 水立方 英文介紹 jboss的目錄結構 頑固不化 qq炫舞2官方下載 富士山什么時候噴發 長安鈴木鋒馭1.4t 東芝2555c angularjs 密碼 put sth in造句 香椎りあ jufd 798 效用最大化計算題 raz aa 譯文 win10 dota2不能語音 景舞團孔令令照片 英雄無敵要塞兵種 eb 950wh github 使用git 2017紹興文理學院校歷 外國滑板視頻 太陽赤緯角查詢 danny worsnop回歸 Don’t push me 國足比賽日程

                    聲明:本站內容部分源于網絡轉載,出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,請咨詢相關專業人士。

                    如果無意之中侵犯了您的版權,或有意見、反饋或投訴等情況, 聯系我們:點擊這里給我發消息

                    Copyright ? 2016 All Rights Reserved 高端網 手機站

                    新疆11选5 96期